Namensliste/Name-Index


Name

Pers-Nr.

Fam-Nr.

Tafel/Chart

Aberle, Anna Maria

Tod/Death

um/about 1813

<266>

<<516>>

Abraham, Anna Susanna

Geburt/Birth

07.02.1822

Tod/Death

03.09.1829

<267>

Abraham, August

Geburt/Birth

06.12.1826

<268>

Abraham, Christoph

Geburt/Birth

um/about 1788

Tod/Death

03.09.1829

<269>

<<3>>

Abraham, Louisa

Geburt/Birth

08.08.1818

Tod/Death

25.07.1820

<270>

Abraham, Michael

Geburt/Birth

um/about 1801

Tod/Death

22.09.1829

<271>

<<4>>

Abraham, Michael

Geburt/Birth

16.10.1820

<272>

Abraham, Peter

Geburt/Birth

um/about 1790

<273>

<<5>>

Abraham, Wilhelmina

Geburt/Birth

19.10.1828

<274>

<<6455>>

Adam, Andreas

<275>

<<6>>

Adam, Andreas

Geburt/Birth

18.11.1823

<276>

<<8>>

Adam, Andreas

Geburt/Birth

27.05.1829

<277>

Adam, Andreas

Geburt/Birth

01.12.1832

<278>

Adam, Andreas

Geburt/Birth

31.05.1852

Tod/Death

15.02.1856

<279>

Adam, Anna Catharina

Geburt/Birth

01.11.1818

Tod/Death

01.11.1818

<280>

Adam, Anna Christina

Geburt/Birth

08.02.1820

<281>

Adam, Anna Rosina

Geburt/Birth

1807

Tod/Death

1884

<282>

<<5528>>

Adam, Christian

Geburt/Birth

04.04.1817

Tod/Death

20.08.1817

<283>

Adam, Christian

Geburt/Birth

15.02.1821

Tod/Death

vor/before 1826

<284>

Adam, Christian

Geburt/Birth

11.03.1826

<285>

Adam, Christian

Geburt/Birth

03.12.1826

Tod/Death

10.01.1836

<286>

Adam, Christina

Geburt/Birth

1810

Tod/Death

19.07.1864

<287>

<<2956>>

Adam, Christina

Geburt/Birth

29.10.1822

<288>

Adam, Daniel

Geburt/Birth

1813

<289>

Adam, Dorothea

Geburt/Birth

11.05.1835

<290>

Adam, Elisabetha

Geburt/Birth

07.01.1846

Tod/Death

<291>

<<99>>

Adam, Eva

Geburt/Birth

06.08.1856

<292>

Adam, Friederika

Geburt/Birth

02.03.1853

<293>

Adam, Friedrich

Geburt/Birth

13.07.1884

<294>

<<10>>

Adam, Georg

Geburt/Birth

10.08.1831

<295>

<<11>>

Adam, Georg

Geburt/Birth

03.03.1845

<296>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

um/about 1782

Tod/Death

05.10.1834

<297>

<<12>>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

1793

Tod/Death

13.04.1850

<298>

<<13>>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

1810

<299>

<<15>>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

28.08.1818

Tod/Death

04.12.1857

<300>

<<16>>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

16.03.1819

<301>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

09.06.1855

<302>

Adam, Gottlieb

Geburt/Birth

16.04.1861

<303>

Adam, Helena

Geburt/Birth

1808

Tod/Death

27.01.1859

<304>

<<4074>>

Adam, Helena

Geburt/Birth

21.07.1837

<305>

<<787>>

Adam, Helena

Geburt/Birth

20.01.1849

Tod/Death

12.06.1855

<306>

Adam, Jacobina

Geburt/Birth

13.01.1834

Tod/Death

26.01.1834

<307>

Adam, Jakob

Geburt/Birth

17.11.1846

<308>

Adam, Jakob

Geburt/Birth

um/about 1847

Tod/Death

um/about 1868

<309>

<<17>>

Adam, Jakob

Geburt/Birth

23.02.1863

<310>

Adam, Jakobina

Geburt/Birth

14.07.1820

<311>

Adam, Johann

Geburt/Birth

um/about 1814

<312>

<<18>>

Adam, Johann

Geburt/Birth

07.01.1836

Tod/Death

17.01.1836

<313>

Adam, Johann Friedrich

Geburt/Birth

09.06.1855

Tod/Death

26.02.1856

<314>

Adam, Johann Gottlieb

Geburt/Birth

23.05.1837

<315>

Adam, Johannes

Geburt/Birth

08.09.1866

Tod/Death

06.11.1866

<316>

Adam, Juliana

Geburt/Birth

23.08.1834

<317>

Adam, Justina

Geburt/Birth

19.06.1825

Tod/Death

12.11.1849

<318>

<<6231>>

Adam, Justina

Geburt/Birth

23.01.1858

Tod/Death

13.04.1931

<319>

<<3933>>

Adam, Katharina

Geburt/Birth

28.09.1840

Tod/Death

vor/before 1849

<320>

Adam, Katharina

Geburt/Birth

05.12.1849

Tod/Death

04.07.1850

<321>

Adam, Katharina

Geburt/Birth

04.06.1864

<322>

<<3621>>

Adam, Katharina Maria

Geburt/Birth

07.07.1848

<323>

Adam, Louisa

<324>

<<5697>>

Adam, Louise

Geburt/Birth

04.04.1870

<325>

Adam, Magdalena

Geburt/Birth

31.08.1858

<326>

Adam, Margaretha

Geburt/Birth

03.10.1827

<327>

Adam, Margaretha

Geburt/Birth

03.11.1827

<328>

Adam, Maria

Geburt/Birth

28.09.1840

Tod/Death

1926

<329>

<<1481>>

Adam, Milbert

Geburt/Birth

07.04.1910

Tod/Death

19.02.1963

<330>

<<19>>

Adam, Rosina

Geburt/Birth

05.06.1843

<331>

<<6246>>

Adam, Samuel

Geburt/Birth

03.11.1867

<332>

Adolf, Paul

Geburt/Birth

um/about 1908

<333>

<<20>>

Adolf, Willi

<334>

<<21>>

Aichele, Andreas

Geburt/Birth

17.04.1854

<335>

Aichele, Anna Maria

Geburt/Birth

20.10.1825

Tod/Death

25.08.1906

<336>

<<2743>>

Aichele, Christian

Geburt/Birth

13.07.1859

Tod/Death

21.07.1859

<337>

Aichele, Dorothea

Geburt/Birth

20.05.1851

Tod/Death

vor/before 1853

<338>

Aichele, Dorothea

Geburt/Birth

21.04.1853

<339>

Aichele, Elisabeth

Geburt/Birth

03.04.1853

<340>

Aichele, Elisabetha

Geburt/Birth

06.10.1809

Tod/Death

30.01.1871

<341>

<<690>>

Aichele, Friedrich

Geburt/Birth

30.10.1832

<342>

<<22>>

Aichele, Friedrich

Geburt/Birth

17.02.1855

Tod/Death

13.02.1872

<343>

Aichele, Friedrich

Geburt/Birth

25.10.1860

<344>

Aichele, Georg

Geburt/Birth

09.02.1783

Tod/Death

11.10.1862

<345>

<<23>>

Aichele, Gottlieb

Geburt/Birth

19.02.1858

<346>

Aichele, Johann Friedrich

Geburt/Birth

18.04.1852

Tod/Death

30.04.1852

<347>

Aichele, Johann Jakob

Geburt/Birth

14.04.1846

<348>

Aichele, Joseph Bernhard

Geburt/Birth

10.09.1823

Tod/Death

18.03.1879

<349>

<<24>>

Aichele, Katharina

Geburt/Birth

10.06.1828

Tod/Death

10.05.1912

<350>

Aichele, Katharina Elisabeth

Geburt/Birth

13.06.1848

<351>

<<1186>>

Aichele, Ludwig

Geburt/Birth

1814

<352>

<<25>>

Aichele, Ludwig

Geburt/Birth

27.04.1857

<353>

Aikele, Bernhard

Geburt/Birth

10.04.1805

Tod/Death

09.05.1873

<354>

<<26>>

Aikele, Elisabeth

Geburt/Birth

04.04.1832

<355>

<<325>>

Aikele, Jakob Friedrich, Weber

<356>

<<27>>

Aikele, Katharina

Geburt/Birth

14.03.1864

<357>

<<735>>

Aikele, Ludwig

Geburt/Birth

17.08.1779

Tod/Death

1817

<358>

<<28>>

Aippersbach, Anna

Geburt/Birth

20.04.1883

Tod/Death

30.08.1933

<359>

Aippersbach, Catharina

Geburt/Birth

26.02.1870

Tod/Death

12.09.1870

<360>

Aippersbach, Christina

Geburt/Birth

14.10.1809

Tod/Death

09.11.1848

<361>

<<5152>>

Aippersbach, Christina

Geburt/Birth

28.08.1871

Tod/Death

16.07.1872

<362>

Aippersbach, Elisabeth

Geburt/Birth

18.02.1865

Tod/Death

04.03.1866

<363>

Aippersbach, Elisabetha

Geburt/Birth

12.05.1842

Tod/Death

27.04.1874

<364>

<<3284>>

Aippersbach, Friedrich

Geburt/Birth

09.04.1873

<365>

Aippersbach, Gottlieb

Geburt/Birth

23.06.1876

Tod/Death

1905

<366>

Aippersbach, Immanuel

Geburt/Birth

21.04.1875

Tod/Death

27.04.1875

<367>

Aippersbach, Jacob

Geburt/Birth

04.09.1880

Tod/Death

08.09.1880

<368>

Aippersbach, Johann Michael

Geburt/Birth

10.12.1768

<369>

<<29>>

Aippersbach, Johann Peter

Geburt/Birth

05.02.1862

Tod/Death

10.02.1932

<370>

Aippersbach, Michael

Geburt/Birth

02.01.1804

Tod/Death

11.06.1854

<371>

<<30>>

Aippersbach, Michael

Geburt/Birth

26.11.1839

Tod/Death

13.04.1899

<372>

<<31>>

Aippersbach, Michael

Geburt/Birth

15.12.1866

Tod/Death

21.03.1918

<373>

Aippersbach, Peter

Geburt/Birth

12.11.1868

Tod/Death

13.11.1868

<374>

Aippersbach, Rudolf

Geburt/Birth

21.06.1878

Tod/Death

05.11.1884

<375>

Aippersbach, Samuel

Geburt/Birth

28.02.1863

Tod/Death

28.08.1930

<376>

Albrecht, Dorothea Friederika

Geburt/Birth

29.02.1836

Tod/Death

07.07.1837

<377>

Albrecht, Elisabeth

Geburt/Birth

18.11.1846

<378>

Albrecht, Friedrich

Geburt/Birth

08.09.1838

Tod/Death

1922

<379>

<<32>>

Albrecht, Johann Georg

Geburt/Birth

06.11.1842

<380>

<<33>>

Albrecht, Johann Wilhelm

Geburt/Birth

03.06.1834

<381>

Albrecht, Johannes

<382>

<<34>>

Albrecht, Karolina

Geburt/Birth

11.06.1871

Tod/Death

1904

<383>

<<3316>>

Albrecht, Rosine

Geburt/Birth

19.06.1844

<384>

Albrecht, Wilhelm

<385>

<<35>>

Albrecht, Wilhelm

Geburt/Birth

12.09.1871

Tod/Death

30.11.1942

<386>

<<36>>

Aldinger, Alexander

Geburt/Birth

um/about 1908

<387>

<<37>>

Aldinger, Christina (1.1.3.G)

Geburt/Birth

05.08.1885

<388>

<<5773>>

Aldinger, Eduard

Geburt/Birth

30.12.1910

Tod/Death

08.04.1933

<389>

Aldinger, Emma

Geburt/Birth

11.03.1908

Tod/Death

00.05.1994

<390>

<<2959>>

Aldinger, Friedrich

Geburt/Birth

11.12.1854

Tod/Death

<391>

<<38>>

Aldinger, Friedrich

Geburt/Birth

27.07.1883

<392>

<<39>>

Aldinger, Gottlieb

Geburt/Birth

16.10.1902

<393>

Aldinger, Helene

Geburt/Birth

23.03.1917

<394>

Aldinger, Immanuel

Geburt/Birth

21.03.1901

Tod/Death

11.01.1910

<395>

Aldinger, Immanuel

Geburt/Birth

11.03.1908

<396>

Aldinger, Johann Georg

Geburt/Birth

30.07.1877

Tod/Death

30.08.1958

<397>

<<40>>

Aldinger, Johannes

Geburt/Birth

19.08.1835

Tod/Death

05.02.1886

<398>

<<41>>

Aldinger, Johannes

Geburt/Birth

23.10.1856

Tod/Death

19.07.1913

<399>

<<42>>

Aldinger, Johannes (1.1.3.G)

Geburt/Birth

27.07.1861

<400>

<<44>>

Aldinger, Johannes

Geburt/Birth

26.10.1899

Tod/Death

04.06.1901

<401>

Aldinger, Johannes

Geburt/Birth

23.07.1905

<402>

Aldinger, Katharina (1.1.4)

Geburt/Birth

1885

<403>

<<993>>

Aldinger, Luise

Geburt/Birth

02.01.1904

<404>

Aldinger, Magdalena (1.1.3.G)

<405>

<<3113>>

Aldinger, Magdalena

Geburt/Birth

25.08.1841

Tod/Death

26.11.1929

<406>

<<5106>>

Aldinger, Otto

Geburt/Birth

21.12.1912

Tod/Death

vor/before 1940

<407>

Aldinger, Otto

Geburt/Birth

27.01.1919

<408>

Aldinger, Reinhold

Geburt/Birth

13.12.1914

<409>

Aldinger, Robert

Geburt/Birth

31.07.1921

<410>

Aldinger, Rudolf

Geburt/Birth

22.12.1906

Tod/Death

23.12.1906

<411>

Almendinger, Jakob

Geburt/Birth

04.03.1870

Tod/Death

10.07.1938

<412>

<<45>>

Ambach, Johann Georg, B. u. Schneider

<413>

<<46>>

Ambachin, Maria Catharina

Geburt/Birth

15.11.1713

<414>

<<4272>>

Amend, Maria

Geburt/Birth

16.12.1861

Tod/Death

1939

<415>

<<3919>>

Amend, Sophia

Geburt/Birth

09.02.1872

Tod/Death

30.01.1927

<416>

<<6446>>

Anhold, Alexander

<417>

<<47>>

Anhorn, Adeline

Geburt/Birth

16.08.1894

<418>

<<3200>>

Anhorn, Anna Barbara

Geburt/Birth

26.06.1841

<419>

<<4649>>

Anhorn, Barbara

Geburt/Birth

19.12.1768

Tod/Death

<420>

Anhorn, Christian

Geburt/Birth

07.02.1785

<421>

Anhorn, Christiana

Geburt/Birth

um/about 1835

Tod/Death

22.08.1849

<422>

Anhorn, Christina

Geburt/Birth

22.05.1855

<423>

<<4980>>

Anhorn, Christina

Geburt/Birth

1871

Tod/Death

30.07.1871

<424>

Anhorn, Christina

Geburt/Birth

14.08.1891

<425>

Anhorn, Christoph

Geburt/Birth

14.05.1844

Tod/Death

07.01.1846

<426>

Anhorn, Dorothea

Geburt/Birth

04.04.1865

<427>

Anhorn, Dorothea

Geburt/Birth

23.04.1878

<428>

Anhorn, Elisabeth

Geburt/Birth

20.02.1783

Tod/Death

<429>

Anhorn, Elisabetha

Geburt/Birth

09.03.1912

<430>

Anhorn, Eva

Geburt/Birth

09.06.1780

<431>

Anhorn, Friederika

Geburt/Birth

03.03.1849

Tod/Death

20.01.1853

<432>

Anhorn, Friederika

Geburt/Birth

05.02.1861

Tod/Death

09.09.1933

<433>

<<5778>>

Anhorn, Friederika

Geburt/Birth

18.08.1869

<434>

<<1817>>

Anhorn, Friedrich

Geburt/Birth

21.09.1778

<435>

Anhorn, Friedrich

Geburt/Birth

24.03.1880

<436>

<<48>>

Anhorn, Friedrich

Geburt/Birth

18.12.1883

<437>

Anhorn, Georg

Geburt/Birth

12.11.1834

<438>

<<49>>

Anhorn, Gottlieb

Geburt/Birth

19.04.1838

<439>

<<50>>

Anhorn, Gottlieb

Geburt/Birth

01.01.1862

<440>

<<51>>

Anhorn, Gottlieb

Geburt/Birth

24.03.1883

Tod/Death

21.04.1883

<441>

Anhorn, Helene

Geburt/Birth

07.07.1910

<442>

Anhorn, Jakob

Geburt/Birth

16.04.1839

<443>

Anhorn, Jakob

Geburt/Birth

02.01.1877

<444>

Anhorn, Jakob

Geburt/Birth

04.05.1893

Tod/Death

07.05.1893

<445>

Anhorn, Johann

Geburt/Birth

20.03.1878

Tod/Death

01.01.1905

<446>

<<52>>

Anhorn, Johann Georg

Geburt/Birth

um/about 1764

Tod/Death

29.05.1820

<447>

<<53>>

Anhorn, Johann Georg

Geburt/Birth

29.04.1770

<448>

Anhorn, Johann Georg

Geburt/Birth

09.04.1833

<449>

<<54>>

Anhorn, Johann Jakob

Geburt/Birth

07.01.1777

<450>

Anhorn, Johannes, Bürger u. Hufschmied

Geburt/Birth

<451>

<<55>>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

23.02.1772

<452>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

07.01.1789

Tod/Death

14.12.1845

<453>

<<56>>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

06.02.1847

<454>

<<57>>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

08.08.1865

<455>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

05.01.1868

Tod/Death

13.10.1868

<456>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

26.01.1874

Tod/Death

29.06.1875

<457>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

14.11.1881

<458>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

15.01.1904

Tod/Death

27.03.1904

<459>

Anhorn, Johannes

Geburt/Birth

08.05.1908

Tod/Death

<460>

Anhorn, Josef

Geburt/Birth

14.05.1844

<461>

<<60>>

Anhorn, Joseph, Bürger u. Hufschmied

Geburt/Birth

29.04.1746

Tod/Death

1817

<462>

<<61>>

Anhorn, Joseph, Weber

Geburt/Birth

22.08.1765

<463>

<<62>>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

17.05.1773

<464>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

25.01.1799

Tod/Death

05.07.1839

<465>

<<63>>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

13.07.1807

Tod/Death

20.06.1866

<466>

<<64>>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

18.10.1826

Tod/Death

12.04.1879

<467>

<<65>>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

23.09.1858

Tod/Death

02.10.1858

<468>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

12.01.1863

Tod/Death

09.02.1933

<469>

<<67>>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

29.01.1869

Tod/Death

01.08.1871

<470>

Anhorn, Joseph

Geburt/Birth

10.01.1884

Tod/Death

10.01.1884

<471>

Anhorn, Judidt

Geburt/Birth

17.11.1781

Tod/Death

30.08.1798

<472>

Anhorn, Karolina

Geburt/Birth

23.07.1859

Tod/Death

28.04.1860

<473>

Anhorn, Karolina

Geburt/Birth

29.01.1869

Tod/Death

um/about 1869

<474>

Anhorn, Karolina

Geburt/Birth

28.10.1870

<475>

Anhorn, Katharina

Geburt/Birth

17.12.1830

Tod/Death

21.05.1861

<476>

<<4481>>

Anhorn, Katharina

Geburt/Birth

10.09.1831

<477>

Anhorn, Katharina

Geburt/Birth

28.08.1832

Tod/Death

15.03.1854

<478>

<<6084>>

Anhorn, Katharina

Geburt/Birth

14.05.1855

<479>

Anhorn, Konrad

Geburt/Birth

08.02.1865

Tod/Death

03.10.1927

<480>

<<68>>

Anhorn, Magdalena

Geburt/Birth

00.01.1835

Tod/Death

23.06.1838

<481>

Anhorn, Magdalena

Geburt/Birth

13.07.1852

<482>

<<5582>>

Anhorn, Magdalena

Geburt/Birth

01.03.1873

Tod/Death

13.03.1874

<483>

Anhorn, Margaretha

Geburt/Birth

09.03.1867

<484>

Anhorn, Maria

Geburt/Birth

07.11.1766

<485>

Anhorn, Maria

Geburt/Birth

23.03.1876

<486>

Anhorn, Matthäus

Geburt/Birth

04.04.1857

<487>

Anhorn, Matthäus

Geburt/Birth

28.12.1885

<488>

Anhorn, Michael

Geburt/Birth

29.11.1775

Tod/Death

29.05.1786

<489>

Anhorn, Michael

Geburt/Birth

07.10.1787

Tod/Death

<490>

Anhorn, Olga Rosalie

Geburt/Birth

1913

<491>

<<1202>>

Anhorn, Otto

Geburt/Birth

08.04.1914

<492>

Anhorn, Rosina

<493>

<<3203>>

Anhorn, Rosina

Geburt/Birth

28.12.1874

Tod/Death

29.01.1895

<494>

Anhorn, Samuel

Geburt/Birth

03.12.1895

Tod/Death

22.12.1895

<495>

Anhorn, totgeborener Sohn

Geburt/Birth

01.10.1790

<496>

Anhorn, Wilhelmina

Geburt/Birth

06.01.1815

<497>

<<4486>>

Anklam, Erna Wilhelmine

Geburt/Birth

21.06.1904

Tod/Death

10.02.1976

<498>

<<486>>

Anklam, Gottfried

Geburt/Birth

23.06.1873

Tod/Death

10.01.1927

<499>

<<69>>

Anklam, Martha

Geburt/Birth

22.02.1914

Tod/Death

12.11.1987

<500>

<<487>>

Anklam, Samuel

<501>

<<70>>

Ansold, Rosina

Geburt/Birth

um/about 1779

Tod/Death

22.07.1831

<502>

<<2468>>

Anßhelm, Anna

Geburt/Birth

um/about 1550

Tod/Death

04.08.1626

<503>

<<141>>

Anßhelm, Hans

Geburt/Birth

<504>

<<71>>

Appel, Christian

Geburt/Birth

03.11.1856

Tod/Death

03.10.1935

<505>

<<72>>

Appel, Christina

Geburt/Birth

10.11.1841

<506>

Appel, Dorothea

Geburt/Birth

1808

<507>

<<72>>

Appel, Johann

<508>

<<73>>

Appel, Johann Georg

Geburt/Birth

29.07.1843

<509>

Appel, Ludwig

<510>

<<74>>

Appel, Ludwig

Geburt/Birth

04.09.1855

<511>

Appel, Margaretha

Geburt/Birth

um/about 1897

Tod/Death

<512>

<<885>>

Appel, Wilhelmina

Geburt/Birth

17.08.1857

<513>

Appelten, Anna Maria

Geburt/Birth

1780

Tod/Death

08.07.1836

<514>

<<5666>>

Arlt, August

Geburt/Birth

19.11.1854

<515>

Arlt, August Wilhelm

Geburt/Birth

27.07.1819

Tod/Death

08.01.1856

<516>

<<75>>

Arlt, Conrad

Geburt/Birth

03.02.1844

<517>

Arlt, Elisabeth

Geburt/Birth

08.02.1850

<518>

<<1580>>

Arlt, Eva

Geburt/Birth

10.07.1852

<519>

Arlt, Gottfried

Geburt/Birth

24.07.1781

<520>

<<76>>

Arlt, Gottfried Erdmann

Geburt/Birth

26.09.1813

<521>

<<77>>

Arlt, Johanna Rosina

Geburt/Birth

14.08.1817

Tod/Death

28.08.1863

<522>

<<5945>>

Arndt, Anna Christina

<523>

<<5289>>

Arndt, Barbara

Geburt/Birth

1825

<524>

<<2116>>

Arndt, Christoph

Geburt/Birth

um/about 1770

<525>

<<78>>

Arndt, Eva

<526>

<<5557>>

Arndt, Maria

Geburt/Birth

16.03.1830

<527>

<<1492>>

Arndt, Rosina

<528>

<<563>>

Arndt, Samuel

Geburt/Birth

um/about 1797

<529>

<<79>>

Arnold, Dorothea

<530>

<<2567>>

Arnold, Peter (1.1.4.G)

Geburt/Birth

18.10.1886

<531>

<<80>>

Artis, Anna Christina

Geburt/Birth

24.10.1805

<532>

<<3495>>

Auch, Katharina

Geburt/Birth

31.12.1897

Tod/Death

18.04.1977

<533>

<<2607>>

Augenstein, Jakob

Geburt/Birth

1774

Tod/Death

11.07.1818

<534>

<<81>>

Augenstein, Magdalena

Geburt/Birth

um/about 1802

Tod/Death

16.10.1825

<535>

<<1409>>

Augenstein, Margaretha

Geburt/Birth

1805

Tod/Death

11.03.1877

<536>

<<667>>


<

>


Daten recherchiert und zusammengestellt von Ingrid Reule. / Data research and compilation by Ingrid Reule.
Erstellt mit/Compiled with GES-2000